Reglement

A. Algemeen

 1. De “Antwerp Judo Tour 2024” vind plaats in “Sporthal de Rode Loop – Merksem” en bestaat uit volgende tornooien:
  1. Ippon Trophy 4 Kids (of kortweg ITA4KIDS): U11 en U13
  2. De Ippon-Trophy-Antwerp U15 (of kortweg ITA U15)
  3. De Ippon-Trophy-Antwerp U18 (of kortweg ITA U18)
  4. De Ippon-Trophy-Antwerp U21+ (of kortweg ITA U21+)
 2. De “Antwerp Judo Tour 2024” tornooien vinden plaats op
  1. ITA U15/U18: Zaterdag 11 Mei 2024
  2. ITA4KIDS: Zondag 12 Mei 2024
  3. ITA U21+: Zondag 12 Mei 2024
 3. ITA U15 en ITA U18 worden door Judo Vlaanderen erkend als rankingtornooien
 4. Er wordt gekampt volgens het geldende wedstrijdreglement van de Judo Vlaanderen: alle deelnemers dienen dus een geldige vergunning te kunnen voorleggen van de Judo Vlaanderen of van een federatie, erkend door EJU en IJF, samen met een van foto voorzien identiteitsbewijs. Deelnemers ouder dan 40 jaar dienen een medisch attest van geschiktheid te kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 6 maand.

B. Inschrijvingen

 1. Inschrijvingen dienen te gebeuren via de Judo Vlaanderen
 2. Na verstrijken van de inschrijvingstermijn kunnen geen inschrijvingen meer toegelaten worden.
 3. Geen inschrijvingen ter plaatse.
 4. Het inschrijvingsgeld bedraagt:
  1. ITA4KIDS: 2 € per judoka.
  2. ITA U15/U18/U21+: 15 € per judoka.
 5. Inschrijving pas geldig mits de betaling van het inschrijvingsgeld is voldaan voor de aanvang van het tornooi.

C. Weging

 1. De weging gaat door in een kleedkamer in de sporthal van het tornooi.
 2. De weging wordt georganiseerd volgens de reglementen van de Judo Vlaanderen.
 3. De uren van de weging worden vermeld bij de details van het tornooi.
 4. Indien er mogelijkheid is tot een officiële voorweging, wordt dit vermeld bij de details van het tornooi.
 5. Na het afsluiten van de officiële weging kan geen enkele judoka van de desbetreffende categorie nog gewogen worden. Wie zich dus niet aanmeldt op zijn of haar weging kan niet toegelaten worden tot de wedstrijden. In desbetreffend geval wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

D. Wedstrijden

 1. De start van de wedstrijden wordt vermeld bij de details van het tornooi.
 2. Afhankelijk van het aantal deelnemers, zal gelijktijdig gekampt worden op 3 of 4 tatami’s.
 3. Om meerdere kampen aan elke judoka te garanderen, wordt een poulesysteem gehanteerd. Alle deelnemers U11/U13/U15/18 van een gewichtscategorie worden verdeeld in poules van 3,4 of 5 judoka’s. Bij U15 en U18 gaan eerste twee gerangschikte judoka’s na het afwerken van elke poule verder in de uiteindelijke tabel/boom. Bij de U21+ wordt gewerkt met een boom met dubbele herkansing. Indien 5 of minder deelnemers in een gewichtscategorie bij U21+, zal in een poule gevochten worden. In alle leeftijdscategorieën zal bij slechts 2 deelnemers het principe ‘Best of 3′ toegepast worden. Indien iemand de enige deelnemer is in zijn gewichtscategorie, behaalt hij/zij de eerste plaats, en kan eventueel kampen in een hogere/lagere gewichtscategorie. Dit enkel indien alle coaches van de deelnemende judoka’s in de hogere/lagere gewichtscategorie akkoord gaan.
 4. Voor het afwerken van een poule gebruikt men de geldende reglementen terzake van de Judo Vlaanderen. Dit betekent : iedere judoka kampt tegen elke andere judoka in dezelfde poule. Nadien wordt een klassement opgemaakt aan de hand van volgende factoren:
  1. de judoka met de meeste overwinningen wordt eerst geplaatst
  2. bij gelijkheid van aantal overwinningen wordt de judoka met het hoogst aantal technische punten eerst geplaatst (ippon = 10pt. waza-ari = 5pt. hantei = 1pt. (hantei enkel bij U11 en U13))
  3. indien er twee judoka’s met gelijk aantal overwinningen en gelijk aantal technische punten zijn, wordt de overwinnaar van de kamp die zij samen reeds afwerkten eerst geplaatst
  4. in het geval dat er drie judoka’s met gelijk aantal overwinningen en gelijk aantal technische punten zijn, telt de tijd van de score (wie het snelste scoorde in zijn/haar kamp, wordt als eerste geplaatst).
 5. U15 en U18: na afwerken van de poules wordt een tabel opgemaakt volgens volgend schema :
  1. 2 deelnemers : Best of three
  2. 3-5 deelnemers : gewone traditionele poule
  3. 6-10 deelnemers : 2 poules van 3,4 of 5 . De beste 2 gaan verder in gekruiste halve finale, zonder herkansing, verliezers van de halve finale krijgen brons
  4. 11 deelnemers : 3 poules van 3, 4 en 4 deelnemers. Poule A heeft 3 deelnemers. Poules B en C hebben 4 deelnemers. Beste 2 van iedere poule gaat verder in volgend schema :
   Deze tabel wordt afgewerkt volgens het systeem van de enkele herkansing. Er zijn dus twee derde plaatsen
  5. 12-20 deelnemers : 4 poules van 3, 4 of 5 deelnemers, beste 2 gaan door in tabel van 8 in een systeem van enkele herkansing, er zijn dus twee derde plaatsen
  6. 21-23 deelnemers : 6 poules van 3 of 4 deelnemers, beste 2 gaan door in tabel van 12, met enkele herkansing. Er zijn dus twee derde plaatsen
  7. 24-40 deelnemers : 8 poules van 3,4 of 5. Beste twee gaan door in tabel van 16 met enkele herkansing. Er zijn dus twee derde plaatsen.
  8. 41- 47 deelnemers : 12 poules van 3 of 4. Beste twee gaan door in tabel van 24 met enkele herkansing. Er zijn dus twee derde plaatsen.
  9. 48-80 deelnemers : 16 poules van 3,4 of 5. Beste twee gaan door in tabel van 32 met enkele herkansing. Er zijn dus twee derde plaatsen.
 6. Wedstrijdduur
  1. U11 en U13: 2 minuten
  2. U15: 3 minuten + Golden Score
  3. U18: 4 minuten + Golden Score
  4. U121+: 4 minuten + Golden Score
 7. De prijsuitreiking zal doorgaan na de afwerking van een leeftijdscategorie. Bij U15, U18 en U21+ zijn medailles voorzien voor de eerste, de tweede en de twee derde plaatsen. Bij U11 en U13 krijgt elke deelnemer een medaille.
 8. Reeds bij het begin van de kampen wordt bij elke mat geafficheerd welke categorieën hier zullen kampen.

E. Coaching

 1. Enkel coaches met geldige coachkaart worden toegelaten naast de mat.
 2. Elke deelnemende club krijgt een volgend aantal coachkaarten : 1 tot 5 deelnemers = 1 coachkaart, 6 tot 10 deelnemers = 2 coachkaarten, 11 en meer deelnemers = 3 coachkaarten. 
 3. De coaches dienen zich te gedragen volgens de geldende gedragscode van de Judo Vlaanderen. Dit betekent samengevat dat er slechts 1 coach bij de mat is toegestaan. Deze coach dient tijdens de kamp op de stoel te blijven zitten en coaching wordt gelimiteerd tot het geven van tactische adviezen, aanmoedigingen en instructies bij onverwachte situaties. De coach mag zich niet aanstootgevend gedragen en mag in geen geval trachten de scheidsrechters te beïnvloeden. Hij dient zich te onthouden van het uiten van scheidsrechterstermen, anders dan bedoeld om de deelnemer attent te maken op behaalde resultaten en/of straffen. Het in het openbaar doen van negatieve uitlatingen ten opzichte van scheidsrechters, deelnemers en organiserende instantie is niet toegestaan.

F. Prijs/Trofee

 1. In de U15 en U18 is er een geldprijs van 500 EURO voorzien voor de clubs die het hoogst aantal ippons scoren. Er is dus 500 EURO per catagorie te winnen.
  In de U11 en U13 worden “Ippon Trophy Antwerp” bekers uitgereikt aan de clubs met de meeste ippons gescoord op het tornooi. Een gouden, zilveren en bronzen beker voor de 1e, 2e en 3e club. Ook hier zijn er per U-categorie bekers te winnen.
  In geval van gelijk aantal ippons, wint de club met de minste deelnemers.
  In geval hier ook een gelijke stand is, wordt de 500 EURO evenredig verdeeld onder de winnende clubs.
  Om deze prijs in ontvangst te nemen, dient de club aanwezig te zijn op de uitreiking. Deze wordt voorzien na de uitreiking van de laatste medailles van de U-categorie.
 2. Als club wordt aanzien de instantie (club, vereniging, buitenlandse delegatie,…) die de judoka inschrijft en het inschrijvingsgeld betaalt, met uitzondering van provinciale, regionale, nationale of internationale selecties. Een club of vereniging dient als dusdanig herkend te zijn door zijn regionale of nationale federatie.
 3. Ippons zijn de effectief gescoorde ippons, gescoord zoals voorzien in het officiële JV-wedstrijdreglement:
  ippon      

  1. Waza-ari-awasete-ippon geldt terug als ippon
  2. een overwinning door hansoku-make van de tegenstrever geldt niet als ippon
  3. een overwinning door blessure of terugtrekking van de tegenstrever (kiken-gashi) geldt niet als ippon
  4. een overwinning door forfait (fusen-gachi) geldt niet als ippon