Reglement

A. Algemeen

 1. De “Antwerp Judo Tour” bestaat uit volgende tornooien:
  1. Ippon Trophy 4 Kids (of kortweg ITA4KIDS) en gaat door in “Sporthal de Rode Loop – Merksem
  2. De Ippon-Trophy-Antwerp U15 (of kortweg ITA U15) gaat door in «Sporthal Arena Deurne »
  3. De Ippon-Trophy-Antwerp U18 (of kortweg ITA U18) gaat door in «Sporthal Arena Deurne »
 2. De “Antwerp Judo Tour 2019-2010” tornooien vinden plaats op
  1. ITA4KIDS: zondag 1 december 2019
  2. ITA U15/U18: zaterdag 16 (U18) en zondag 17 (U15) mei 2020
 3. ITA U15 en ITA U18 worden door de VJF erkend als rankingtornooien
 4. Er wordt gekampt volgens het geldende wedstrijdreglement van de VJF: alle deelnemers dienen dus een geldige vergunning te kunnen voorleggen van de VJF of van een federatie, erkend door EJU en IJF, samen met een van foto voorzien identiteitsbewijs. Deelnemers ouder dan 40 jaar dienen een medisch attest van geschiktheid te kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 6 maand.

B. Inschrijvingen

 1. Inschrijvingen dienen te gebeuren via de website van de VJF
 2. Na verstrijken van de inschrijvingstermijn kunnen geen inschrijvingen meer toegelaten worden.
 3. Het inschrijvingsgeld bedraagt:
  1. ITA4KIDS: 2 EURO per judoka
  2. ITA U15/U18: 12 euro per judoka. Indien betaling aan inkom bedraagt het inschrijvingsgeld 20 euro per judoka.

C. Weging

 1. De weging gaat door in een kleedkamer in de sporthal van het tornooi.
 2. De weging wordt georganiseerd volgens de reglementen van de VJF.
 3. De uren van de weging worden vermeld bij de details van het tornooi.
 4. Indien er mogelijkheid is tot een officiële voorweging, wordt dit vermeld bij de details van het tornooi.
 5. Na het afsluiten van de officiële weging kan geen enkele judoka van de desbetreffende categorie nog gewogen worden. Wie zich dus niet aanmeldt op zijn of haar weging kan niet toegelaten worden tot de wedstrijden. In desbetreffend geval wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

D. Wedstrijden

 1. De start van de wedstrijden wordt vermeld bij de details van het tornooi.
 2. Afhankelijk van het aantal deelnemers, zal gekampt gelijktijdig gekampt worden op 3 of 4 tatami’s.
 3. Om meerdere kampen aan elke judoka te garanderen wordt het poulesysteem gehanteerd. Alle deelnemers van een gewichtscategorie worden verdeeld in poules van 3,4 of 5 judoka’s.
 4. De eerste twee gerangschikte judoka’s na het afwerken van elke poule gaan verder in de uiteindelijke tabel.
 5. Voor het afwerken van een poule gebruikt men de geldende reglementen terzake van de VJF. Dit betekent : iedere judoka kampt tegen elke andere judoka in dezelfde poule. Nadien wordt een klassement opgemaakt aan de hand van volgende factoren:
  1. de judoka met de meeste overwinningen wordt eerst geplaatst
  2. bij gelijkheid van aantal overwinningen wordt de judoka met het hoogst aantal technische punten eerst geplaatst (ippon = 10pt. waza-ari = 5pt. hantei = 1pt. (hantei enkel bij U11 en U13))
  3. indien er twee judoka’s met gelijk aantal overwinningen en gelijk aantal technische punten zijn, wordt de overwinnaar van de kamp die zij samen reeds afwerkten eerst geplaatst
  4. in het geval dat er drie judoka’s met gelijk aantal overwinningen en gelijk aantal technische punten zijn, wordt de judoka met het lichtste gewicht, zoals gewogen op de officiële weging eerst geplaatst
 6. na afwerken van de poules wordt een tabel opgemaakt volgens volgend schema :
  1. 2 deelnemers : Best of three
  2. 3-5 deelnemers : gewone traditionele poule
  3. 6-10 deelnemers : 2 poules van 3,4 of 5 . De beste 2 gaan verder in gekruiste halve finale, zonder herkansing, verliezers van de halve finale krijgen brons
  4. 11 deelnemers : 3 poules van 3, 4 en 4 deelnemers. Poule A heeft 3 deelnemers. Poules B en C hebben 4 deelnemers. Beste 2 van iedere poule gaat verder in volgend schema :
   Deze tabel wordt afgewerkt volgens het systeem van de enkele herkansing. Er zijn dus twee derde plaatsen
  5. 12-20 deelnemers : 4 poules van 3, 4 of 5 deelnemers, beste 2 gaan door in tabel van 8 in een systeem van enkele herkansing, er zijn dus twee derde plaatsen
  6. 21-23 deelnemers : 6 poules van 3 of 4 deelnemers, beste 2 gaan door in tabel van 12, met enkele herkansing. Er zijn dus twee derde plaatsen
  7. 24-40 deelnemers : 8 poules van 3,4 of 5. Beste twee gaan door in tabel van 16 met enkele herkansing. Er zijn dus twee derde plaatsen.
  8. 41- 47 deelnemers : 12 poules van 3 of 4. Beste twee gaan door in tabel van 24 met enkele herkansing. Er zijn dus twee derde plaatsen.
  9. 48-80 deelnemers : 16 poules van 3,4 of 5. Beste twee gaan door in tabel van 32 met enkele herkansing. Er zijn dus twee derde plaatsen.
 7. Voor de coaches zullen kopies van de hen aanbelangende poules en reeksen beschikbaar zijn in de coachruimte.
 8. Wedstrijdduur
  1. U11 en U13: 2 minuten
  2. U15 : 3 minuten + Golden Score
  3. U18 : 4 minuten + Golden Score
 9. De prijsuitreiking zal doorgaan na de afwerking van een leeftijdscategorie. Er zijn medailles voorzien voor de eerste, de tweede en de twee derde plaatsen.
 10. Reeds bij het begin van de kampen wordt bij elke mat geafficheerd welke categorieën hier zullen kampen. De namen van de judoka’s die kampen en van hen die de volgende kamp moeten doen worden uitgehangen naast de mat.

E. Coaching

 1. Enkel coaches met geldige coachkaart worden toegelaten naast de mat.
 2. Elke deelnemende club krijgt een volgend aantal coachkaarten : 1 tot 5 deelnemers = 1 coachkaart, 6 tot 10 deelnemers = 2 coachkaarten, 11 en meer deelnemers = 3 coachkaarten. 
 3. De coaches dienen zich te gedragen volgens de geldende gedragscode van de VJF. Dit betekent samengevat dat er slechts 1 coach bij de mat is toegestaan. Deze coach dient tijdens de kamp op de stoel te blijven zitten en coaching wordt gelimiteerd tot het geven van tactische adviezen, aanmoedigingen en instructies bij onverwachte situaties. De coach mag zich niet aanstootgevend gedragen en mag in geen geval trachten de scheidsrechters te beïnvloeden. Hij dient zich te onthouden van het uiten van scheidsrechterstermen, anders dan bedoeld om de deelnemer attent te maken op behaalde resultaten en/of straffen. Het in het openbaar doen van negatieve uitlatingen ten opzichte van scheidsrechters, deelnemers en organiserende instantie is niet toegestaan.

F. Ippon premies en trofee

 1. De club die gedurende de “Antwerp Judo Tour”, die loopt van 1 september tot 30 juni, het hoogst aantal ippons scoort, verdient de ‘Ippon Trophy’: een geldprijs ter waarde van 1000 euro.
 2. Om deze prijs in ontvangst te nemen, dient de club aanwezig te zijn op de uitreiking. Deze wordt voorzien op de laatste wedstrijddag van ITA U15, zondag 17 mei 2020.
 3. Na elke sluitingsdag van een tornooi van de “Antwerp Judo Tour”, zal een tussenstand worden opgemaakt. Op de laatste tornooidag wordt het eindklassement opgemaakt.
 4. Als club wordt aanzien de instantie (club, vereniging, buitenlandse delegatie,…) die de judoka inschrijft en het inschrijvingsgeld betaalt, met uitzondering van provinciale, regionale, nationale of internationale selecties. Een club of vereniging dient als dusdanig herkend te zijn door zijn regionale of nationale federatie.
 5. Indien er een gelijk aantal ippons is, gaat de geldprijs naar de club die dit aantal ippons behaalde met het kleinst aantal ingeschreven deelnemers.
 6. Indien ook het aantal ingeschreven deelnemers gelijk is, wordt de geldprijs gelijk verdeeld.
 7. Om het streven naar een ippon te promoten, zal een premie van 2 euro voor elke gescoorde ippon bij U15 en U18 uitgekeerd worden aan de club van de scorende judoka. Bij U11 en U13 tellen enkel de ippon-punten. De club die de ‘Ippon Trophy’ met geldprijs van 1000 Euro wint, kan geen aanspraak maken op bijkomende ippon premies.
 8. Deze premie wordt ten laatste twee weken na afloop van de wedstrijd overgeschreven op het bankrekeningnummer dat de clubverantwoordelijke bij de inschrijving dient op te geven.
 9. Voor de premie tellen de effectief gescoorde ippons bij U15 en U18, gescoord zoals voorzien in het officiële VJF-wedstrijdreglement:
  ippon 

  1. Waza-ari-awasete-ippon geldt terug als ippon
  2. een overwinning door hansoku-make van de tegenstrever geldt niet als ippon
  3. een overwinning door blessure of terugtrekking van de tegenstrever (kiken-gashi) geldt niet als ippon
  4. een overwinning door forfait (fusen-gachi) geldt niet als ippon